businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

¿Hin-o man ngay-an it mag-aataman hit imo misay?

¿Hin-o man ngay-an it mag-aataman hit imo misay? - Who will take care of your cat then?

Other similar sentences:

waray english Autor
¿Hin-o man ngay-an it mag-aataman hit imo misay? Who will take care of your cat then? CK
¿Hin-o man ngay-an it mag-aataman hit imo uding? Who will take care of your cat then? CK
Ngày nay, giấy được dùng nhiều mỗi ngày. Today, paper is used in quantity every day. Nero
Waray hi akó misay. I don't have a cat. papabear
Waray ak misay. I don't have a cat. papabear
May-ada duha nga misay ni Ken. Ken keeps two cats. Dana
Ngày xửa ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu, họ có ba người con gái rất xinh đẹp. Once upon a time there lived a king and queen who had three very beautiful daughters. Hybrid
Ngày Quốc tế lao động cũng là ngày lễ dành cho người lao động trên toàn thế giới. May Day is also a festival day for the workers in the world. AlanF_US
Mấy ngày vừa qua là những ngày rất bận rộn cho cả hai chúng tôi. The last few days have been very busy for both of us. CK
Hôm nay là ngày mai của hôm qua, nhưng hôm nay sẽ là ngày hôm qua của ngày mai. Today was still tomorrow yesterday, but today will be yesterday tomorrow. Nero
Ngày 26 tháng chín là ngày Ngôn ngữ của Châu Âu. Hội đồng Châu Âu muốn làm tăng sự chú ý về di sản đa ngôn ngữ của Châu Âu, tăng cường phát triển sự đa dạng ngôn ngữ và khuyến khích các công dân học ngoại ngữ. Tatoeba là một phương tiện học tập dễ sử dụng và cũng là một cộng đồng sinh động đã thúc đẩy việc học và đánh giá cao các ngôn ngữ một cách thực tế. The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way. al_ex_an_der
Tôi sẽ gọi bạn ngay khi đến sân bay. I'll call as soon as I am at the airport. kurthc


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361043 Wörtern und 109460 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung