businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

İnsanların isimlerini hep unutuyorum.

İnsanların isimlerini hep unutuyorum. - I'm always forgetting people's names.

Other similar sentences:

türkisch english Autor
İnsanların isimlerini hep unutuyorum. I'm always forgetting people's names. CK
Ben her zaman insanların isimlerini unutuyorum. I'm always forgetting people's names. CK
İnsanların isimlerini sürekli unutuyorum. I am constantly forgetting people's names. CK
İnsanların isimlerini unutmaya eğilimlidir. He is apt to forget people's name. CK
Ben her zaman insanların isimlerini unuturum. I always forget people's names. dantat65
Annem sürekli insanların isimlerini unutuyor. My mother is constantly forgetting people's names. CK
Tom genellikle insanların isimlerini yanlış telaffuz eder. Tom often mispronounces people's names. CK
İnsanların isimlerini gerçekten hatırlayamam fakat yüzleri unutmam. I really can't remember people's names, but I don't forget faces. CK
İnsanların isimlerini düzgün telaffuz edemedikleri ülkeleri istila etmesine izin verilmemelidir. People shouldn't be allowed to invade countries whose names they can't pronounce correctly. mailohilohi
Otistik insanların yalnızca yaklaşık yüzde 15'i işgücündedir, başlıca nedeni insanların onlar hakkındaki büyük peşin hükümleridir. Only about 15 per cent of people with autism are in the workforce, mainly because people are so judgemental about them. patgfisher
Bir şey mi unutuyorum? Am I forgetting something? CK
Bu, insanların evliliğe karşı tavrındaki bir değişiklik ve 24 saat açık olan ve genç insanların daha kolay yaşamalarını sağlayan fast food restoranlar ve yerel dükkanlardan dolayı olabilir. This may be because of a change in people's attitude toward marriage and the sharp increase of fast food restaurants and convenience stores which are open 24 hours a day and enable young people to live more easily. fekundulo
Sanırım bir şey unutuyorum. I think I'm forgetting something. CK
Kimi unutuyorum? Who am I forgetting? CM
Ben telefon numaranızı unutuyorum. I forget your phone number. Zifre
Son zamanlarda işleri unutuyorum. I've been forgetting things lately. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung