businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Andra världskriget tog slut 1945.

Andra världskriget tog slut 1945. - World War II ended in 1945.

Other similar sentences:

schwedisch english Autor
Andra världskriget tog slut 1945. World War II ended in 1945. CK
När bröt andra världskriget ut? When did World War II break out? CK
De två länderna hade stridit tillsammans som allierade under andra världskriget. The two countries had fought together as allies in the Second World War. Source_VOA
Toms morfar och Marys farfar slogs tillsammans i andra världskriget. Tom's grandfather and Mary's grandfather fought together in World War II. CK
Toms farfar och Marys morfar slogs tillsammans i andra världskriget. Tom's grandfather and Mary's grandfather fought together in World War II. CK
Toms farfar och Marys farfar slogs tillsammans i andra världskriget. Tom's grandfather and Mary's grandfather fought together in World War II. CK
Toms morfar och Marys morfar slogs tillsammans i andra världskriget. Tom's grandfather and Mary's grandfather fought together in World War II. CK
Urdu och punjabi är hennes modersmål, men hon pratar flera andra språk mycket bra, bland andra tamil, pashto och kantonesiska. Urdu and Punjabi are her native languages, but she speaks several others very well, including Tamil, Pashto, and Cantonese. Vanilla
Tom non andrà finché Mary non andrà con lui. Tom won't go unless Mary goes with him. CK
Vintern blev kallare och kallare; han var tvungen att simma runt på vattnet så att det inte skulle frysa till, men varje natt blev ytan han simmade på mindre och mindre. Till slut frös det på så mycket att isen på vattnet knakade när han rörde sig, och den lilla ankungen paddlade med benen så bra han kunde för att vattenhålet inte skulle frysa igen. Till slut blev han utmattad och låg stilla och hjälplös, fastfrusen i isen. The winter grew colder and colder; he was obliged to swim about on the water to keep it from freezing, but every night the space on which he swam became smaller and smaller. At length it froze so hard that the ice in the water crackled as he moved, and the duckling had to paddle with his legs as well as he could, to keep the space from closing up. He became exhausted at last, and lay still and helpless, frozen fast in the ice. Hybrid
Vi kan få ett slut på den. We can end it. CK
Vi har slut på kol. We've run out of coal. CK
Det er slut. It's over. Scott
Tom ser slut ut. Tom looks exhausted. CK
Är min tid slut? Is my time up? CK
Vi kan få ett slut på det. We can end it. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung