businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Bu bayraq çoq güzel.

Bu bayraq çoq güzel. - This flag is very beautiful.

Other similar sentences:

krimtatarisch english Autor
Bu bayraq çoq güzel. This flag is very beautiful. FeuDRenais
Bu çiçekler sadece güzel değil fakat aynı zamanda güzel kokulu da. These flowers are not only beautiful but also fragrant. CK
Bu çiçekler sadece güzel değil, aynı zamanda güzel kokuyorlar. These flowers aren't only beautiful, but they smell nice. CK
Burada hava güzel olursa, güzel bir görünüm elde edebilirsin. Here, if the weather's good, you can get a lovely view. blay_paul
Linda güzel bir isim. İspanyolcada "güzel" anlamına gelir. Linda is a beautiful name. It means "pretty" in Spanish. Amastan
Güzel bir kadın bulmak kolaydır ama onu güzel tutmak zordur. It is easy to find a nice woman but difficult to keep her nice. pathem
Metro treni yolunu sarsarken Tom güzel güzel uyudu. Tom slept peacefully as the underground train rattled on its way.
Bugün dışarıda hava güzel ve yarın da güzel olacak. It's nice out today, and will be tomorrow as well. FeuDRenais
Genç iken güzel kitapları okumak güzel bir şey. It's a good thing to read good books when you are young. CK
Onun güzel bir evi ve güzel bir arabası var. O mutlu olmalı. He has a nice house and nice car. He must be happy. Hybrid
O güzel bir semtteki güzel bir evde yaşadı. She lived in a nice home in a nice neighborhood. Amastan
Erkek kardeşim bana onun çok güzel olduğunu söyledi fakat onun bu kadar güzel olacağını düşünmedim. My brother told me that she was very beautiful, but I didn't think she would be that beautiful. CK
Her kolunda güzel bir kız olması güzel. It's nice to have a pretty girl on each arm.


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung