businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Dat is niet precies wat ik in gedachten had.

Dat is niet precies wat ik in gedachten had. - That's not exactly what I had in mind.

Other similar sentences:

niederländisch english Autor
Dat is niet precies wat ik in gedachten had. That's not exactly what I had in mind. darinmex
Het maakt niet uit wat je zegt, ik zal niet van gedachten veranderen. No matter what you say, I won't change my mind. CK
Verander niet van gedachten. Don't change your mind. CK
Ik weet zelf ook niet wat ik in gedachten heb. I am not certain what I have in mind myself.
Tom kon zijn gedachten niet op een rijtje zetten. Tom couldn't put his thoughts in order. CK
Dat is niet precies wat ik zei. That's not exactly what I said. Hybrid
Het onderscheid is niet altijd precies. The distinction is not always precise.
Ik weet niet precies waar ik geboren ben. I don't know the exact place I was born. CK
Tom wist niet precies wat Mary bedoelde. Tom wasn't really sure what Mary meant. CK
Dit is precies waarom ik mij niet voor kunst interesseer. This is the very reason why I take no interest in art.
Ik moest de brief niet openen. Ik wist heel precies wat er in stond. I didn't have to open the letter. I knew exactly what it said. darinmex
Ik weet niet precies hoeveel bezoekers er waren. Ik geloof driehonderdnogwat. I don't know exactly how many visitors there were. I think three hundred something. Dorenda
Ik herinner het me niet precies, maar ik veronderstel dat het vorige week vrijdag was. I don't remember exactly, but I suppose it was Friday last week. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung