businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Ik denk niet dat iemand merkt wat Tom doet.

Ik denk niet dat iemand merkt wat Tom doet. - I don't think anyone notices what Tom does.

Other similar sentences:

niederländisch english Autor
Ik denk niet dat iemand merkt wat Tom doet. I don't think anyone notices what Tom does. CK
Het doet er niet toe hoe iemand sterft, maar hoe hij leeft. It matters not how a man dies, but how he lives. Scott
In Japan schenk je je eigen bier niet in; iemand anders doet het voor je. In Japan you don't pour your own beer; someone else does it for you.
Als iemand die Engels spreekt merkt dat een buitenlander met wie hij praat een van zijn zinnen niet begrijpt, dan herhaalt hij het, op dezelfde manier, maar harder, alsof de ander doof is. Het komt aldoor niet bij hem op dat de woorden die hij gebruikt wellicht te moeilijk zijn, of dat zijn uitdrukking wellicht op meerdere manieren door een buitenlander opgevat kunnen worden en dat hij het beter op een makkelijkere manier kan verwoorden. Het resultaat is niet alleen dat de ander het nog steeds niet begrijpt, maar ook geïrriteerd raakt omdat hij als dove behandeld wordt. When an English speaker realises that a foreign person they are speaking to doesn't understand one of their sentences, they repeat it, the same way, but louder, as though the person were deaf. At no point does it come to their mind that their vocabulary might be complicated or that their expression might most probably be ambiguous to a foreigner and that they could reword it in a simpler way. The result is that not only does the person still not understand, but they get irritated at being considered deaf. sacredceltic
"Ik denk dat Tom mijn drinken heeft gestolen." "Echt waar? Ik denk niet dat hij zoiets ooit zou doen." "I think Tom stole my drink." "Really? I don't think he'd ever do something like that." CK
Ik denk dat hij een eerlijk iemand is. I think he's an honest man. CK
Ik denk dat je me voor iemand anders neemt. I think you've mistaken me for someone else. darinmex
Ik denk dat je me met iemand anders hebt verward. I think you've mistaken me for someone else. darinmex
Het doet er niet toe of hij komt of niet. It doesn't matter whether he comes or not. Swift


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung