businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Jego opis był bliski prawdy.

Jego opis był bliski prawdy. - His description approximated to the truth.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Jego opis był bliski prawdy. His description approximated to the truth.
Bojąc się zranić jego uczucia, nie powiedziałam mu prawdy. Afraid of hurting his feelings, I didn't tell him the truth. CK
Sądząc po jego wyrazie twarzy, nie mówi prawdy. Judging from his expression, he is not telling the truth. Swift
Podstawowym celem nauki jest poszukiwanie prawdy, nowej prawdy. The primary aim of science is to find truth, new truth. Nero
Mi stap long pos opis. I'm in the post office.
Tom napisał bardzo szczegółowy opis. Tom wrote a very detailed description. CK
Ta powieść to nader romantyczny opis cygańskich włóczęgów. This novel presents a very romantic account of Gypsy vagabonds. zipangu
Tom i ja smo jako bliski drugari. Tom and I are very close friends. Hybrid
Tom i ja smo bliski prijatelji već godinama. Tom and I have been close friends for years now. AlanF_US
Byłem bliski płaczu. I almost cried. Hybrid
Tom i ja smo veoma bliski prijatelji. Tom and I are very close friends. Hybrid
Tom i ja smo veoma bliski drugari. Tom and I are very close friends. Hybrid
Tom i ja smo jako bliski prijatelji. Tom and I are very close friends. Hybrid


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361043 Wörtern und 109460 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung