businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Jsi zlý člověk.

Jsi zlý člověk. - No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man.

Other similar sentences:

tschechisch english Autor
Žádný člověk nikdy dvakrát nevstoupí do téže řeky, neboť to není tatáž řeka a on není tentýž člověk. No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man. carlosalberto
Jsi zlý člověk. You are a bad person. Spamster
Jsem člověk. I am human. CK
Človek je vysoký. The man is tall.
Člověk je vysoký. The man is tall.
Človek pije vodo. The man drinks water. muriloricci
Takový člověk by měl uspět. Such a man ought to succeed. CK
Jsem svobodný člověk. I'm a free man. CK
Jste laskavý člověk. You're a kind man. CK

Anzeigen

Werbung