businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Kiedyś w tym budynku był szpital.

Kiedyś w tym budynku był szpital. - Formerly this building was a hospital.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Kiedyś w tym budynku był szpital. Formerly this building was a hospital.
To jest szpital. This is a hospital. adjusting
Gdzie jest szpital? Where is the hospital? Brokahontis
Szpital został otwarty w zeszłym miesiącu. The hospital opened last month. CK
Pracuję w tym budynku. I work in this building. CK
Tom mieszkał w tym samym budynku, co ja. Tom used to live in the same apartment building as me. CK
Ukrył się w opuszczonym budynku. He hid in an abandoned building. CK
Linda weszła do budynku. Linda came into the building. CN
Do budynku wszedł obcy. A stranger came into the building. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung