businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Nie czekałem długo, zanim przyszedł.

Nie czekałem długo, zanim przyszedł. - I hadn't waited long before he came along.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Nie czekałem długo, zanim przyszedł. I hadn't waited long before he came along. CM
Jak myślisz, jak długo jeszcze zanim ciasto będzie gotowe do wyciągnięcia z piekarnika? How much longer do you think it'll be until the cake is ready to come out of the oven? CK
Czekałem na pana o 11:00. I was expecting you at 11:00 a.m. CK
Czekałem na Toma. I've been waiting for Tom. CK
Właśnie na to czekałem. This is what I was waiting for. CK
Czekałem na ten autobus. I was waiting for the bus at that time. CK
Czekałem, aż wyjdziesz z więzienia. I waited for you to get out of prison. CK
Czekałem na nią naprawdę dlugo. I waited for her for a really long time. odiernod
Czekałem na nią przez godzinę. I've been waiting for her for an hour. CK
Czekałem piętnaście minut. I waited for fifteen minutes. CK
Czekałem na odpowiedź, ale nikt nie odpowiedział. I waited for the answer but nobody answered.


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361043 Wörtern und 109460 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung