businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Nie mów mi, czego nie mogę robić.

Nie mów mi, czego nie mogę robić. - Don't tell me what I can't do.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Nie mów mi, czego nie mogę robić. Don't tell me what I can't do. CK
Tom powiedział Mary, czego ma nie robić. Tom told Mary what not to do. CK
Prosisz mnie żebym zrobił coś czego nie chcę robić. You're asking me to do something I don't want to do. CK
Czy jest coś, czego nie mogę jeść? Is there anything that I should not eat? NekoKanjya
Powiedziano mi, że nie mogę tego robić. I was told I couldn't do that. CK
Nie mogę tego dalej robić. I can't keep doing this. CK
Mogę powiedzieć ojcu czego chcesz? Can I tell my father what you want? CK
Nie mogę tego jeszcze robić zbyt długo. I can't do this for much longer. CK
Zobaczę, czego jeszcze mogę dowiedzieć się na temat Toma. I'll see what else I can find out about Tom. CK
Nie mogę pozwolić, żeby Tom poszedł do więzienia za coś, czego nie zrobił. I can't let Tom be put in prison for something he didn't do. CK
Pójdę zobaczyć, czego jeszcze mogę się dowiedzieć na temat Toma. I'll go see what I can find out about Tom. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung