businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Nie tylko Jim, jego rodzice też są chorzy.

Nie tylko Jim, jego rodzice też są chorzy. - Not only Jim but his parents are sick.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Nie tylko Jim, jego rodzice też są chorzy. Not only Jim but his parents are sick.
Nie docenisz jego dobrych stron tylko na postawie jego wyglądu. You can't appreciate his good points by just seeing what he looks like. CK
Rodzice cieszyli się z jego sukcesu. His parents were pleased with his success. darinmex
Jego rodzice co niedzielę chodzą do kościoła. His parents go to church every Sunday. CK
Tom zdecydował ożenić się z Mary, choć jego rodzice tego nie chcieli. Tom decided to marry Mary even though his parents didn't want him to. CK
Rodzice również aranżują małżeństwa, co jest tylko trochę bardziej uprzejmą wersją stwierdzenia, że po prostu handlują swymi dziećmi. Parents also arrange marriages, which is a polite way of saying that they sell or trade their children. Scott


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361043 Wörtern und 109460 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung