businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Niyə mənimlə qalmadın?

Niyə mənimlə qalmadın? - Why didn't you stay with me?

Other similar sentences:

aserbeidschanisch english Autor
Niyə mənimlə qalmadın? Why didn't you stay with me? CH
Niyə bizimlə qalmadın? Why didn't you stay with us? CH
Mənimlə gəl! Come with me! enteka
Tom mənimlə idi. Tom was with me. CK
Mənimlə oturun. Sit with me. CK
Mənimlə danışma! Don't talk to me! CK
Mənimlə konsertə gələcəksənmi? Will you come with me to the concert? qdii
Səni sevirəm. Mənimlə evlənərsən? I love you. Will you marry me? Hybrid
Təcili yardım gələnə qədər Tom mənimlə qaldı. Tom stayed with me until the ambulance arrived. CK
"Niyə?" "Niyə də yox?" "Why?" "Why not?" Hybrid
Niyə ora getdiniz? Why did you go there? lilygilder
O niyə gizlənir? Why is she hiding? CM
Niyə gül aldın? Why did you buy a flower? CK
Mən niyə burdayam? What am I here for? CK
Deyəsən bilirəm niyə. I think I know why. Hybrid
Atam niyə mətbəxdədir? Why is my dad in the kitchen? piksea


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361043 Wörtern und 109460 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung