businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Obiecałeś mi, że zaopiekujesz się Tomem.

Obiecałeś mi, że zaopiekujesz się Tomem. - You promised me you'd look after Tom.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Obiecałeś mi, że zaopiekujesz się Tomem. You promised me you'd look after Tom. CK
Obiecałeś mi, że porozmawiasz z Tomem. You promised me you'd talk to Tom. CK
Zaopiekujesz się naszymi zwierzętami, kiedy nas nie będzie? Will you look after our pets while we're away? CK
Obiecałeś, że nie powiesz. You promised you wouldn't tell. CM
Obiecałeś nic nie robić. You promised not to do anything. CK
Obiecałeś, że będziesz tam zeszłej nocy. You promised that you would be there last night. CK
Chcę iść z Tomem. I want to go with Tom. CK
Co bude s Tomem? What will happen to Tom? Hybrid
Co zrobimy z Tomem? What are we going to do about Tom? CK
Widziałem cię z Tomem. I've seen you with Tom. CK
Pobiliśmy się z Tomem. Tom and I had a fight. CK
Porozmawiam o tym z Tomem. I'll talk to Tom about this. CK
Zagłosowałem za Tomem. I voted for Tom. CK
Spotkam się tam z Tomem. I'm going to meet Tom there. CK
Spotkałem się już z Tomem. I've already met Tom. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361043 Wörtern und 109460 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung