businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Tao không giống mày!

Tao không giống mày! - I'm not like you!

Other similar sentences:

vietnamesisch english Autor
Tao không giống mày! I'm not like you! Hybrid
Tớ không giống cậu. I'm not like you! Hybrid
Bạn nói không giống Tom. You don't sound like Tom. CK
Tôi không giống bạn! I'm not like you! Hybrid
Tôi không thể tin là bạn đã không bị trừng phạt về việc lẻn ra khỏi nhà tối qua. Cha bạn đã không nghe thấy. I can't believe you got away with sneaking out of your house last night. Your father didn't hear you. nthkmf
Bề mặt của khí cầu không phải là một không gian Euclide, và do đó không thể tuân theo các quy tắc của hình học Euclide. The surface of a balloon is not an Euclidean space, and therefore does not follow the rules of Euclidean geometry.
Giọng của Tom hơi bị pha. Tom speaks with a slight accent. CK
Tom trông giống hệt bố anh ta. Tom looks just like his father. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung