businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Tom besprak zijn plannen met Mary.

Tom besprak zijn plannen met Mary. - Tom discussed his plans with Mary.

Other similar sentences:

niederländisch english Autor
Tom besprak zijn plannen met Mary. Tom discussed his plans with Mary. CK
Hun plannen zijn helemaal misgegaan. Their plans have gone awry. megamanenm
Waarom heeft hij zijn plannen veranderd? Why did he change his plans? CK
Tom zei dat Mary zijn zielsverwant is en dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Tom says Mary is his soul mate and that they were made for each other. anthrax26
Dit waren zijn laatste woorden. Hij sloot zijn ogen, opende zijn mond, strekte zijn benen, en hing daar alsof hij dood was. These were his last words. He closed his eyes, opened his mouth, stretched out his legs, and hung there, as if he were dead. Hybrid
Ze zwegen over hun plannen. They kept silent about their plans. sharptoothed
Ik heb geen specifieke plannen. I have no definite plans. CK
Ik heb hoedanook geen plannen. I have no plans whatsoever. Eldad
We plannen een trip naar New York. We are planning a trip to New York. Source_VOA


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung