businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Tom mówi, że nigdy o tym nie myślał.

Tom mówi, że nigdy o tym nie myślał. - Tom says he never thought about that.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Tom mówi, że nigdy o tym nie myślał. Tom says he never thought about that. CK
Nigdy nie sądziłem, że będę tak o tobie myślał. I never imagined I'd feel this way about you. CK
Tom mówi, że nigdy mu się nic nie śni. Tom says that he never dreams. CK
Tom mówi, że nigdy się nie podda. Tom says he'll never give up. CK
Tom mówi, że nigdy tu nie wróci. Tom says that he'll never come back here. CK
Nigdy nie słyszałem jak mówi po angielsku. I have never heard him speak English. CK
Tom nigdy nie mówi o swoim dzieciństwie. Tom never talks about his childhood. CK
Tom mówi, że nigdy nie całował się z Mary. Tom says he's never kissed Mary. CK
Jego zachowanie nigdy nie pokrywało się z tym, co mówi. His actions always contradicted his word.
On nigdy nie słucha tego, co jego ojciec mówi. He never listens to what his father says. CK
Zawsze mówi jakby wiedział jak sobie poradzić, ale nigdy nie wiadomo jak się zachowa kiedy jest ciężko. He always talks as though he knows how to handle himself but you never know how he'll act when the chips are down.
Nigdy mnie nie pokonasz! Słyszysz? Nigdy! You will never beat me, you hear me? Never! Blaz
Co myślał Tom? What did Tom think? CK
Tom myślał, że to zabawa. Tom thought that was amusing. CK
Tom nie myślał o Mary. Tom didn't think about Mary. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung