businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Tom nie był pod wrażeniem.

Tom nie był pod wrażeniem. - Tom wasn't impressed.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Tom nie był pod wrażeniem. Tom wasn't impressed. CK
Nie jestem pod wrażeniem. I'm not impressed. CK
Nie jesteś pod wrażeniem? Aren't you impressed? CK
Tom nie wydaje się być pod wrażeniem. Tom doesn't look impressed. CK
Jesteś pod wrażeniem? Are you excited? CK
Myślę, że będziesz pod wrażeniem. I think you'll be impressed. CK
Jestem pod wrażeniem twojej pracy. I'm very impressed by your work. CK
Byłem pod wrażeniem jego muzyki. I was impressed by his music. CK
Byłem pod wrażeniem pracy Toma. I've been impressed with Tom's work. CK
Nie mogę uwierzyć, że nie byłeś pod takim wrażeniem jak ja. I can't believe you weren't as impressed as I was. CK
Byłem naprawdę pod wrażeniem jego dobrego zachowania. I was very impressed by his good behavior. CK
Jestem pod wrażeniem Twojego niedawnego ogłoszenia w New York Times. I am impressed by your recent advertisement in the New York Times. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361043 Wörtern und 109460 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen





Werbung