businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Tom nie może dłużej znieść niedbalstwa Mary.

Tom nie może dłużej znieść niedbalstwa Mary. - Tom can't put up with Mary's carelessness any longer.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Tom nie może dłużej znieść niedbalstwa Mary. Tom can't put up with Mary's carelessness any longer. CK
Nie mogę cię dłużej znieść. I cannot stand you anymore. helmfer
Nie mogę tego dłużej znieść. I can't stand this any longer. Joseph
Nie mogę dłużej znieść bólu. I can't bear the pain anymore. CK
On nie może już dłużej czekać. He can no longer wait. CM
Tom nie mógł już dłużej wytrzymać z Mary. Tom couldn't put up with Mary any longer. CK
Te problemy są wynikiem twojego niedbalstwa. These problems have arisen as the result of your carelessness. CM
Tom może być z Mary w kontakcie mailowym. Tom can get in touch with Mary by email. CK
Tom myślał, że może liczyć na Mary. Tom thought he could count on Mary. CK
Tom może nie być jedynym, który nie zna Mary. Tom may not be the only one who doesn't know Mary. CK
Może Tom nam pomoże znaleźć Mary. Maybe Tom will help us find Mary. CK
Tom powiedział, że nie może zrobić nic dla Mary. Tom said he couldn't do anything for Mary. CK
Wiesz może dlaczego Tom nie lubi Mary? Do you have any idea why Tom doesn't like Mary? CK
Tom może nie wiedzieć dlaczego Mary tutaj nie ma. Tom might not know why Mary isn't here. CK
Tom może polegać na Mary, że będzie punktualna. Tom can rely on Mary to be on time. CK
To Tom musi być tym, który mówi Mary że nie może iść. It has to be Tom who tells Mary she can't go. CK
Myślę, że Tom i tylko Tom może to zrobić. Jednak niektórzy twierdzą, że Maria też może. I think that Tom and only Tom can do it. However, some people think that Mary could do it, too. CK


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361043 Wörtern und 109460 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung