businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Wat heeft John op het toneel gezongen?

Wat heeft John op het toneel gezongen? - What did John sing on the stage?

Other similar sentences:

niederländisch english Autor
Wat heeft John op het toneel gezongen? What did John sing on the stage? Zifre
Ik werd zenuwachtig op het toneel. I got nervous on the stage. CK
John heeft een pen. John has a pen. CN
John heeft twee zonen. John has two sons. CN
John heeft een Japanse auto. John has a car from Japan. Radical
John, een oude vriend van mij, heeft me dat verteld John, a friend of mine, told me so.
Ik heb dit nog nooit eerder gezongen. I've never sung this before. sharptoothed
Heb je ooit al eens voor publiek gezongen? Have you ever sung before an audience? AlanF_US
John heeft dit bedrijf verlaten en is zijn eigen zaak begonnen. John turned his back on the company and started on his own. Swift


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung