businessandmore.de


Wörterbuch

Zuletzt

Synonyme

von nach

Zou je even kunnen wachten?

Zou je even kunnen wachten? - Would you mind waiting a few minutes?

Other similar sentences:

niederländisch english Autor
Zou u even kunnen wachten? Would you mind waiting a few minutes? CK
Zou je even kunnen wachten? Would you mind waiting a few minutes? CK
We kunnen beter even wachten. We'd better wait. Joseph
Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot sint-juttemis. They promise us the moon, but I suspect we can wait for the fulfillment of those promises till hell freezes over. Dorenda
Ik werk om te kunnen leven, maar ik leef niet om te kunnen werken. I work to live, but I don't live to work. Theocracy
We kunnen de geschiedenis niet veranderen, maar we kunnen er wel van leren. We can't change history, but we can learn from it. patgfisher
Om computerlinguïstiek te kunnen studeren moet men meerdere talen kennen, maar ook goed met computers kunnen omgaan. In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers. Eldad
En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel. And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can. sugisaki
Er is een groot verschil tussen een taal goed kunnen spreken, en een taal vloeiend kunnen spreken. There is a big difference in being able to speak a language well, and being able to speak a language fluently. giiraffen
Hij zal op je wachten. He will be waiting for you. CK
Zij wachten op ons. They're waiting for us. CK
Je moet in de rij wachten. You have to wait in line. FeuDRenais
Ik zal wachten aan de bushalte. I'll wait at the bus stop. xorgy


Das beliebteste Wort in unserem Synonymwörterbuch ist derzeit darstellen.
Für mehr beliebte Synonyme: Top 200 | Alle beliebten Synonyme
Suche in 361038 Wörtern und 109459 Wortgruppen - Impressum
Synonym Wörterbuch - online Synonyme in diversen Sprachen - kostenlose Synonymsuche englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, niederländisch, polnisch, russisch
Anzeigen

Werbung