von nach

Vergeltungsmaßnahmen nehmen gegen auf polnisch

Übersetzung von Vergeltungsmaßnahmen nehmen gegen im deutsch polnisch Wörterbuch:
Übersetzung hinzufügen

Ähnliche Wörter bzw. Synonyme von Vergeltungsmaßnahmen nehmen gegen im Wörterbuch deutsch polnisch

deutsch polnisch

Sätze mit Vergeltungsmaßnahmen nehmen gegen in der Datenbank

deutsch polnisch Autor
Ich gehe lieber zu Fuß als den Bus zu nehmen. Wolę chodzić piechotą niż jechać autobusem. zipangu
Wir nehmen an der Beerdigung teil. Bierzemy udział w pogrzebie. Fengyi
Sie wollte gerade ein Bad nehmen, als es an der Tür läutete. Właśnie miała brać kąpiel, kiedy zadzwonił dzwonek. zipangu
Würden Sie gerne vor dem Schlafengehen ein Bad nehmen? Czy przed pójściem spać chce pan wziąć kąpiel? zipangu
Ich stand früher als normal auf, um den ersten Zug zu nehmen. Żeby zdążyć na pierwszy pociąg, wstałem dziś rano wcześniej niż zazwyczaj. zipangu
Ich bin hier gegen fünf Uhr angekommen. Przyjechałem tutaj około godziny piątej. Karola
Streubomben sind ein Verbrechen gegen die Menschheit. Bomby kasetowe są przestępstwem przeciwko ludzkości. dlxp92s
Gegen Abend nehme ich gerne ein heißes Bad. Lubię brać co wieczór gorącą kąpiel. zipangu
Die Mädchen waren gegen unseren Plan. Dziewczyny sprzeciwiły się naszemu planowi. zipangu
Wir sahen gegen Mitternacht viele Sternschnuppen. Widzieliśmy wiele spadających gwiazd około północy. Baakamono
Vater kommt bestimmt gegen sieben zurück. Ojciec wróci pewnie około siódmej. zipangu
In letzter Zeit rebelliert er gegen seine Eltern. Ostatnio sprzeciwia się rodzicom. zipangu
Satz Übersetzung hinzufügen


Seite 1Meistgesucht im Deutsch Wörterbuch
Meistgesucht im Englisch Wörterbuch

Anzeigen