von nach

es würde mich nicht überraschen wenn auf tschechisch

Übersetzung von es würde mich nicht überraschen wenn im deutsch tschechisch Wörterbuch:
Übersetzung hinzufügen

Ähnliche Wörter bzw. Synonyme von es würde mich nicht überraschen wenn im Wörterbuch deutsch tschechisch

deutsch tschechisch

Sätze mit es würde mich nicht überraschen wenn in der Datenbank

deutsch tschechisch Autor
Sie würde mich nicht mal dann bepissen, wenn ich brennen würde. Ona by mě ani nepochcala, kdybych hořel. nueby
Wenn ich keine Bücher lesen könnte, dann würde ich mich fühlen, als wäre ich nicht lebendig. Kdybych nemohla číst knížky, tak bych měla pocit, že nejsem živá. moskbnea
Fünf Paragraphen des Lebens: § 1 Denk nicht! § 2 Wenn du denkst, sprich nicht! § 3 Wenn du sprichst, schreib nicht auf! § 4 Wenn du aufschreibst, unterschreibe nicht! § 5 Wenn du unterschreibst, dann wundere dich nicht! Pět paragrafů života: §1 Nemysli! §2 Když myslíš, nemluv! §3 Když mluvíš, nepiš! §4 Když píšeš, nepodepisuj! §5 Když podepíšeš, tak se nediv! moskbnea
Wenn sie mich ansieht, dann setzt mein Gehirn aus; wenn sie mit mir spricht, dann fange ich an zu stottern; und wenn sie mich anlächelt, dann bin ich einer Ohnmacht nahe. Ich liebe sie! Když se na mne podívá, přestane můj rozum pracovat; když se mnou mluví, tak začnu koktat; a když se na mne usměje, tak ztrácím vědomí. Miluji jí! moskbnea
Am liebsten würde ich dich ... Aber weißt du was? Ich werde mich mit dir nicht unterhalten. Nejraději bych tě ... Ale víš co? Já se s tebou bavit nebudu. moskbnea
Guten Tag. Sie sind unser neuer Nachbar, wenn ich mich nicht irre? Dobré odpoledne. Vy jste náš nový soused, pokud se nemýlím? pejsek
Es würde mir nicht im Traum einfallen, einem Klub beizutreten, der bereit wäre, jemanden wie mich als Mitglied aufzunehmen. Ani ve snu by mě nenapadlo, přihlásit se do klubu, který by někoho takového jako jsem já, byl ochoten vzít za člena. moskbnea
Auf seine Frage, ob sie ihn lieben würde, wenn er arm wäre, fragte sie ihn zurück, ob er sie lieben würde, wenn sie hässlich wäre. Na jeho otázku, zda by ho milovala, kdyby byl chudý, se ho zeptala, jestli by ji miloval, kdyby byla šeredná. moskbnea
Wenn ich dich so ansehe, dann wundere ich mich gar nicht, dass man früher Hexen verbrannt hatte. Když se tak na tebe dívám, tak se vůbec nedivím, že dříve čarodějnice upalovali. moskbnea
Wenn? Ja, ja, das Wörtchen wenn. Wenn die Fische im Arsch schwimmen würden, müsste ich nicht vom Beruf Fischer sein. Kdyby? Jo, jo, slůvko kdyby. Kdyby byly v prdeli ryby, nemusel bych být rybářem. moskbnea
Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär’, wär’ das Leben halb so schwer. Kdyby nebylo slůvka „kdyby“, nebyl by život až tak těžký. moskbnea
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Kdo neví, kam chce, nemůže se divit, když dorazí někam jinam. moskbnea
Ich würde meine Fehler zugeben, wenn ich welche hätte. Přiznal bych svoje chyby, kdybych nějaké měl. moskbnea
Wenn Liisa glaubt, mich hereinlegen zu können, ist sie auf dem Holzweg. Jestli si Lisa myslí, že mě může podvést, je na omylu. JackSchpeck
Auch wenn ihr Vater denkt, dass sie zu kurze Röcke trägt, würde ihr Freund noch kürzere bevorzugen. Zatímco její táta si myslel, že ona nosí sukně až moc krátké, jejímu příteli by se líbily ještě kratší. moskbnea
Davon weiß ich nichts, ich wurde offenbar nicht ausreichend unterrichtet. O tom nic nevím, zřejmě jsem nebyl náležitě informován. Almi92
Mich brauchst du nicht zu fragen! Mně tu otázku nepokládej. jose76c
Sport interessiert mich nicht. Sport mě nezajímá. moskbnea
Oft passiert es mir nicht, dass ich mich bedauere. Nestává se mi často, abych se litoval. tommy390
Ich hätte mich nicht einmischen sollen. Neměl jsem se do toho plést. nueby
Satz Übersetzung hinzufügen


Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6Meistgesucht im Deutsch Wörterbuch
Meistgesucht im Englisch Wörterbuch

AnzeigenDefinition es würde mich nicht überraschen wenn

Once Upon a Time – Es war einmal …
wegen ihrer Kräfte fürchten und sie lieben würde. Eine der beiden neuen Schwestern findet sie in ihrer Nichte Elsa, weshalb sie versucht, Anna und Elsa[...]
https://de.wikipedia.org/wiki/Once_Upon_a_Time_–...

Es war einmal in Amerika
Speakeasy-Einrichtung untergebracht war, und kann so einen der Auftragsmörder überraschen und erschießen und rettet Moe das Leben. Als er vom Tod von Eve erfährt[...]
https://de.wikipedia.org/wiki/Es_war_einmal_in_Ame...

Ohne Mutter geht es nicht
ein. Sogleich macht sie sich auf, ihre Angehörigen im neuen Haus zu überraschen, was ihr auch gelingt. Trotz ihrem Ärger packt sie gleich mit an, die[...]
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohne_Mutter_geht_es_...