von nach

completely auf polnisch

Übersetzung von completely im englisch polnisch Wörterbuch:
Übersetzung hinzufügen

Ähnliche Wörter bzw. Synonyme von completely im Wörterbuch englisch polnisch

englisch polnisch

Sätze mit completely in der Datenbank

englisch polnisch Autor
Chris, you're completely wet! Chris, jesteś przemoczony do suchej nitki! zipangu
He is completely clueless. On nie ma pojęcia. aleksandraeska
I'd completely forgotten that Tom used to be a vegetarian. Kompletnie zapomniałem, że Tom był wegetarianinem. jeedrek
I completely forgot to make something for us to eat. Zupełnie zapomniałem, żeby zrobić nam coś do jedzenia. zipangu
I'm totally and completely in love with you. Jestem całkowicie i po uszy zakochany w tobie. zipangu
The car stopped completely immobile. Samochód stanął unieruchomiony. zipangu
My mother said there was nothing I could do to completely prepare for parenthood. Matka powiedziała, że nie da się w pełni przygotować do rodzicielstwa. zipangu
I'm sorry to be so late. The meeting completely slipped my mind. Bardzo mi przykro, że się spóźniłem. To spotkanie całkowicie wypadło mi z pamięci. Bilberry
The weather was terrible when we arrived in France, but after two days it changed completely and we had a wonderful holiday. Kiedy przyjechaliśmy do Francji, pogoda była okropna, ale po dwóch dniach całkiem się zmieniła i mieliśmy cudowne wakacje. Siganiv
Satz Übersetzung hinzufügen


Seite 1Meistgesucht im Deutsch Wörterbuch
Meistgesucht im Englisch Wörterbuch

AnzeigenDefinition completely

Completely
Look up completely in Wiktionary, the free dictionary. Completely may refer to: Completely (Diamond Rio album) Completely (Christian Bautista album),[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Completely

Completely metrizable space
In mathematics, a completely metrizable space (metrically topologically complete space) is a topological space (X, T) for which there exists at least one[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Completely_metrizabl...

How to Disappear Completely
"How to Disappear Completely" is a song by the English rock band Radiohead from their fourth studio album, Kid A (2000). It was produced by the band with[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Disappear_Com...