von nach

completely auf polnisch

Übersetzung von completely im englisch polnisch Wörterbuch:
Übersetzung hinzufügen

Ähnliche Wörter bzw. Synonyme von completely im Wörterbuch englisch polnisch

englisch polnisch

Sätze mit completely in der Datenbank

englisch polnisch Autor
Chris, you're completely wet! Chris, jesteś przemoczony do suchej nitki! zipangu
He is completely clueless. On nie ma pojęcia. aleksandraeska
I'd completely forgotten that Tom used to be a vegetarian. Kompletnie zapomniałem, że Tom był wegetarianinem. jeedrek
I completely forgot to make something for us to eat. Zupełnie zapomniałem, żeby zrobić nam coś do jedzenia. zipangu
The car stopped completely immobile. Samochód stanął unieruchomiony. zipangu
I'm totally and completely in love with you. Jestem całkowicie i po uszy zakochany w tobie. zipangu
My mother said there was nothing I could do to completely prepare for parenthood. Matka powiedziała, że nie da się w pełni przygotować do rodzicielstwa. zipangu
I'm sorry to be so late. The meeting completely slipped my mind. Bardzo mi przykro, że się spóźniłem. To spotkanie całkowicie wypadło mi z pamięci. Bilberry
The weather was terrible when we arrived in France, but after two days it changed completely and we had a wonderful holiday. Kiedy przyjechaliśmy do Francji, pogoda była okropna, ale po dwóch dniach całkiem się zmieniła i mieliśmy cudowne wakacje. Siganiv
Satz Übersetzung hinzufügen


Seite 1Meistgesucht im Deutsch Wörterbuch
Meistgesucht im Englisch Wörterbuch

AnzeigenDefinition completely

Completely
Completely may refer to: Completely (Diamond Rio album) Completely (Christian Bautista album), 2005 "Completely", a song by American singer and songwriter[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Completely

Urysohn and completely Hausdorff spaces
which any two distinct points can be separated by closed neighborhoods. A completely Hausdorff space, or functionally Hausdorff space, is a topological space[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Urysohn_and_complete...

Completely fair queueing
Completely Fair Queuing (CFQ) is an I/O scheduler for the Linux kernel which was written in 2003 by Jens Axboe. CFQ places synchronous requests submitted[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Completely_fair_queu...