von nach

make greater auf polnisch

Übersetzung von make greater im englisch polnisch Wörterbuch:
Übersetzung hinzufügen

Ähnliche Wörter bzw. Synonyme von make greater im Wörterbuch englisch polnisch

englisch polnisch

Sätze mit make greater in der Datenbank

englisch polnisch Autor
It doesn't make much sense to me that I have to pay more income tax than you even though you make more money than I do. Nie widzę sensu w tym, że muszę płacić większy podatek od ciebie, chociaż ty więcej zarabiasz. zipangu
Native speakers sometimes make mistakes, but not usually the same kind of mistakes that non-native speakers make. Rodzimi użytkownicy robią czasem błędy, ale są to innego rodzaju błędy niż użytkownicy nienatywni. zipangu
Make yourself some hot tea. Zrób sobie ciepłą herbatę. times
Can I make myself useful somehow? Czy mogę jakoś pomóc? Siganiv
Make a wish. Powiedz życzenie. zipangu
He can't make this. On temu nie podoła. zipangu
We'll make sure Tom knows what he's supposed to do. Upewnimy się, że Tom wie, co ma zrobić. jeedrek
Let's make a drawing. Narysujmy coś. zipangu
We're trying to make a documentary. Próbujemy zrobić dokumentację. jeedrek
Do you really want to make some money? Naprawdę chcesz trochę zarobić? jeedrek
An example should make this clear. Podam przykład, to powinno wyjaśnić sprawę. zipangu
I told Tom I'd make it up to him. Powiedziałem Tomowi, że mu to wynagrodzę. liori
If all goes well, I can make 2-3 pieces per day. Jak dobrze pójdzie, robię 2-3 sztuki dziennie. zipangu
Don't make a sound. Zachowaj ciszę. zipangu
I'm going to go make dinner. Pójdę zrobić obiad. jeedrek
I'll go make another pot of coffee. Zrobię następny dzbanek kawy. Koen
I was going to make cookies for Tom. Miałem upiec ciastka dla Toma. jeedrek
It would be nice if you could make me something to eat. Byłoby mi miło, gdybyś zrobił mi coś do jedzenia. zipangu
I've decided to make something for us to eat. Postanowiłem ugotować coś dla nas. zipangu
Tom won't make it in time. Tom nie zrobi tego na czas. jeedrek
Satz Übersetzung hinzufügen


Seite 1, 2, 3Meistgesucht im Deutsch Wörterbuch
Meistgesucht im Englisch Wörterbuch

AnzeigenDefinition make greater

Make in India
unit in UP", DNA India, 28 January 2015 "#MakeInIndia: Vivo inaugurates its first manufacturing unit in Greater Noida", The Indian Express, 22 December[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Make_in_India

Make Poverty History
Make Poverty History are organizations in a number of countries, which focus on issues relating to 8th Millennium Development Goal such as aid, trade and[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Make_Poverty_History

Let's Make a Deal
equal or greater value or a prize that is referred to as a "zonk," an item purposely chosen to be of little or no value to the trader. Let's Make a Deal[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Let's_Make_a_Deal