von nach

sure thing auf polnisch

Übersetzung von sure thing im englisch polnisch Wörterbuch:
Übersetzung hinzufügen

Ähnliche Wörter bzw. Synonyme von sure thing im Wörterbuch englisch polnisch

englisch polnisch

Sätze mit sure thing in der Datenbank

englisch polnisch Autor
Tom will probably tell you the same thing I did. Tom prawdopodobnie powie ci to samo co ja. Veilchen
Can I just ask you one more thing? Mogę zapytać cię o jeszcze jedną rzecz? jeedrek
This is the same thing. To jest to samo. jeedrek
Everyone says the same thing. Każdy mówi to samo. jeedrek
I'd think that the last thing you'd want to do right now is go home. Podejrzewam, że powrót do domu to ostatnia rzecz, na którą masz teraz ochotę. zipangu
It's one less thing to worry about. To jedno zmartwienie mniej. Siganiv
The same thing must've happened to Tom. To samo musiało się przydarzyć Tomowi. jeedrek
It seems like we just keep going around in circles, doing the same old thing. Mam wrażenie, że kręcimy się w kółko, robimy wciąż to samo. zipangu
One thing you should know about me is that I seldom cry. Trzeba ci wiedzieć, że prawie nigdy nie płaczę. zipangu
Tom did the exact same thing Mary did. Tom zrobił dokładnie tą samą rzecz, co Mary. jeedrek
The funny thing about age is that while everyone was young once, not everyone will get old. Zabawne, że każdy kiedyś był młody, ale nie każdy będzie stary. zipangu
Tom wasn't sure that they were thinking of the same thing. Tom nie był pewien, czy myślą o tym samym. jeedrek
One thing I've always wanted to do is go on a sea cruise. Zawsze chciałem popłynąć na rejs statkiem. zipangu
One thing I've always wanted to do is run my own restaurant. Zawsze chciałem prowadzić własną restaurację. zipangu
One thing you should know about me is that I hate exercising. Jedno powinieneś o mnie wiedzieć - nienawidzę ćwiczeń fizycznych. zipangu
I was just wondering how often this kind of thing happens. Zastanawiałem się, jak często takie rzeczy się zdarzają. zipangu
One thing I've always wanted to do is learn how to cook like you. Zawsze chciałem się nauczyć gotować tak jak ty. zipangu
One thing I've always wanted to do is go camping with my family. Zawsze chciałem jechać pod namiot z rodziną. zipangu
It may seem like a minor thing to you, but for a lot of people this is really difficult to do. Dla ciebie jest to może mało znaczące, ale wiele osób nie dałoby sobie z tym rady. zipangu
I never for a moment imagined that I would still be doing this kind of thing at my age. Ani przez chwilę nie sądziłem, że będę robił coś takiego w moim wieku. zipangu
Satz Übersetzung hinzufügen


Seite 1, 2Meistgesucht im Deutsch Wörterbuch
Meistgesucht im Englisch Wörterbuch

AnzeigenDefinition sure thing

Sure thing
Look up sure thing in Wiktionary, the free dictionary. Sure thing or Sure Thing may refer to: Certainty A Sure Thing, a 1962 album by jazz trumpeter Blue[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Sure_thing

Sure (Every Little Thing song)
"Sure" was the fifteenth single by the Japanese J-pop group Every Little Thing, released on February 16, 2000. It was used as theme song of the drama[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Sure_(Every_Little_T...

The Sure Thing
The Sure Thing is a 1985 American romantic comedy Christmas road film directed by Rob Reiner and starring John Cusack, Daphne Zuniga, Viveca Lindfors,[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sure_Thing