von nach

'Ia ora na!

'Ia ora na!

Other similar sentences:

tahitisch english Autor