von nach

İt qırmızıdır.

İt qırmızıdır. - The dog is red.

Other similar sentences:

aserbeidschanisch english Autor
İt qırmızıdır. The dog is red. LanguageExpert
Alma qırmızıdır. The apple is red. qwoat
Mənim maşınım qırmızıdır. My car is red. MethodGT
Bu alma daha qırmızıdır. This apple is redder.
Sənin qanın qırmızıdır. Your blood is red. :