von nach

Анын куралы жок.

Анын куралы жок. - He doesn't have a gun.

Other similar sentences:

kirgisisch english Autor
Анын куралы жок. He doesn't have a gun.
Анын балалары бар. He has three children. CK
Анын акчасы жок экен. She had no money. Hybrid
Анын кызыл гүлдөрү бар. She has red flowers.