von nach

Би түүнд зөвлөгөө өгөв.

Би түүнд зөвлөгөө өгөв. - I gave him some advice.

Other similar sentences:

mongolisch english Autor
Би түүнд зөвлөгөө өгөв. I gave him some advice. CK
Би түүнд худал хэлэхэд тэр хариуд нь бас худлаа хэлэв. I lied to him and he lied to me in turn.