von nach

A Tom no li agrada el formatge.

A Tom no li agrada el formatge. - Tom doesn't like cheese.

Other similar sentences:

katalanisch english Autor
A Tom no li agrada el formatge. Tom doesn't like cheese. CK
Al ladrón no le agrada la luz de la luna, a un villano no le agrada un buen hombre. A thief doesn't like the moonlight, a villain doesn't like a good man. yujin
Em vaig menjar el formatge. I ate the cheese. Scott
Uma coisa não agrada a Deus porque é boa, mas sim é boa porque agrada a Deus. A thing doesn't please God because it is good; rather, because it pleases God, it is good. Feryll
Me agrada Tom. I like Tom. CK
Él nos agrada. We like him. CM
De qué t'agrada ? What do you like? CK
De qué vos agrada ? What do you like? CK
Él no me agrada más de lo que yo le agrado a él. I don't like him any more than he likes me. CM
No li agrada el peix. He doesn't like fish. CK
Esto me agrada. This pleases me. cntrational