von nach

Ako ang iyong kambal.

Ako ang iyong kambal. - I am your twin.

Other similar sentences:

tagalog english Autor
Ako ang iyong kambal. I am your twin. mervert1
Ang iyong tagumpay ay resulta ng iyong kasipagan. Your success is the result of your hard work. papabear
Iyong relihiyon ang iyong wika. Your language is your religion. nonong
Éla kambál. They aren't twins. CK
May kambal ang nanay ko. My mother has a twin. mervert1
Nanganak siya ng kambal. She gave birth to twins. CK
Sa sobrang magkamukha ng kambal, ang hirap makita ng kaibhan nila. The twins look so much alike it's next to impossible to distinguish one from the other. CK
Sa tingin ko kambal sila, pero sabi niya hindi daw ito maaari. I think they must be twins, but she says they cannot be so. CM
Hindi mo makilala kung sino ang sino sa kambal na 'yan. You can't tell these twins apart. witbrock
Sinabi mo na ba sa iyong ina? Have you told your mom? Hybrid
Malapit ka ba sa iyong pamilya? Are you close to your family? CK
Kumusta ang iyong pag-aaral? How are your studies? FeuDRenais
Ako ang iyong kambal.

von nach

Ako ang iyong kambal.

Ako ang iyong kambal. - I am your twin.

Other similar sentences:

tagalog english Autor
Ako ang iyong kambal. I am your twin. mervert1
Ang iyong tagumpay ay resulta ng iyong kasipagan. Your success is the result of your hard work. papabear
Iyong relihiyon ang iyong wika. Your language is your religion. nonong
Éla kambál. They aren't twins. CK
May kambal ang nanay ko. My mother has a twin. mervert1
Nanganak siya ng kambal. She gave birth to twins. CK
Sa sobrang magkamukha ng kambal, ang hirap makita ng kaibhan nila. The twins look so much alike it's next to impossible to distinguish one from the other. CK
Sa tingin ko kambal sila, pero sabi niya hindi daw ito maaari. I think they must be twins, but she says they cannot be so. CM
Hindi mo makilala kung sino ang sino sa kambal na 'yan. You can't tell these twins apart. witbrock
Sinabi mo na ba sa iyong ina? Have you told your mom? Hybrid
Malapit ka ba sa iyong pamilya? Are you close to your family? CK
Kumusta ang iyong pag-aaral? How are your studies? FeuDRenais