von nach

Angifuni ukuya esikoleni.

Angifuni ukuya esikoleni. - I don't want to go to school.

Other similar sentences:

zulu-sprache english Autor
Angifuni ukuya esikoleni. I don't want to go to school. CK
Andifuni ukuya esikolweni. I don't want to go to school. CK