von nach

Anh ta quá mệt đến nỗi không đi xa hôn được nữa.

Anh ta quá mệt đến nỗi không đi xa hôn được nữa. - You oughtn't to go out with the little boy remaining alone.

Other similar sentences:

vietnamesisch english Autor
Anh không được ra ngoài mà để thằng bé ở nhà một mình như vậy được. You oughtn't to go out with the little boy remaining alone.
Tôi có thể đến ở với bạn được không? Tôi bị đuổi ra đường vì tôi không trả tiền thuê nhà. Can I stay with you? I was kicked out of my house because I didn't pay the rent. nthkmf
Không biết là bạn có thể giúp tôi được không nữa. I wonder if you might be able to help me. CK
Tôi không biết bạn có thể đi ăn tối với tôi ngày mai được không. I was wondering if you'd like to join me for dinner tomorrow. CK
Bạn không được đậu xe ở đây mà không có sự cho phép. You must not park your car there without permission. CK