von nach

Argi ne jis pavogė tavo piniginę?

Argi ne jis pavogė tavo piniginę? - Wasn't it him who stole your wallet?

Other similar sentences:

litauisch english Autor
Argi ne jis pavogė tavo piniginę? Wasn't it him who stole your wallet? fanty
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti bet gelbėk mus nuo pikto. Amen Our father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, on earth as in heaven. Gives us our daily bread. Forgive us of our sin, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours. Now and forever. Amen. LeeSooHa
Kas pavogė šį obuolį? Who stole the apple? CK
Mano dviratį pavogė. I had my bicycle stolen. CK
Jis pavogė mano laikrodį. He stole my watch. CK
O ne! Aš pamiršau savo piniginę. Oh no! I forgot my wallet. CK
Aš pamečiau piniginę pakeliui į mokyklą. I lost my purse on my way to school. CK
Yra aišku kad jis pavogė pinigus iš seifo. It's clear that he stole money from the safe. CM
Kažkas pavogė mano pasą. Someone stole my passport. CK
Tomas pavogė mano pinigus. Tom stole my money. CK
Kažkas pavogė mano vairuotojo pažymėjimą. Someone stole my driver's license. CK
Tomas negali prisiminti, kur padėjo savo piniginę. Tom can't remember where he put his wallet. CK