von nach

Be' sy'n bod gyda Tom?

Be' sy'n bod gyda Tom? - What's up with Tom?

Other similar sentences:

kaimaninseln english Autor
Be' sy'n bod gyda Tom? What's up with Tom? CK
Oes ci gyda fe? Does he have a dog? CK
Does dim cath gyda fi. I don't have a cat. papabear
Dw i'n hoffi bod gyda thi. I like to be with you. kazenochikara
Dw i wir angen siarad gyda thi. I really need to talk to you. CK
Mi es i i'r parc gyda Mary ddoe. I went to the park with Mary yesterday. CK
Gyda pha stryd y dylem ddechrau? Which street should we start with? AlanF_US
Doedd ddim digon o aur gyda nhw. They did not have enough gold. Source_VOA
Mae Tom a Mary yn chwarae Cluedo gyda'u ffrindiau. Tom and Mary are playing Cluedo with their friends. Spamster
Pan ydw i'n rhoi bwyd i'r tlodion, 'dw y'n cael 'ngalw i'n saint. Pan ydw i'n gofyn pam nag oes bwyd gyda'r tlodion, 'dw y'n cael 'ngalw i'n gomiwnydd. When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.