von nach

Cén fáth an ndeachaigh tú ansin?

Cén fáth an ndeachaigh tú ansin? - Why did you go there?

Other similar sentences:

irisch english Autor
Cén fáth an ndeachaigh tú ansin? Why did you go there? lilygilder
Cén fáth a raibh Tom ag gol? Why was Tom crying? CK
Cén fáth nach ndéanfaidh tú? Why don't you? DostKaplan
Níl a fhios agam cén fáth. I don't know why. Amastan
An bhfeiceann tú rud ar bith ansin? Can you see anything at all there? piksea
Rachaidh mé ansin ar eitleán. I will go there by plane. CK
Díoltar bláthanna ansin. Flowers are sold there. CM
Tá sé ag déanamh rud éigin ansin. He's doing something there. CM
Cén fáth a bhfuil siad anseo? Why are they here? CK
Ní imrítear mórán sacair ansin. Not much soccer is played there. CM
Cheap mé go bhfaca mé duine ansin. I thought I saw someone there. CK
Is maith liom an pictiúr a fheicim ansin. I like the picture that I see there.
Nuair a thugaim bia do na boicht, tugtar naomh orm. Nuair a chuirim an cheist, cén fáth nach bhfuil bia ag na boicht, tugtar cumannaí orm. When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist.