von nach

Er Zul zo en dé dehañ a'r zuhun.

Er Zul zo en dé dehañ a'r zuhun. - Sunday is the last day of the week.

Other similar sentences:

bretonisch english Autor
Er Zul zo en dé dehañ a'r zuhun. Sunday is the last day of the week. Zifre