von nach

Gamay ang tinapay.

Gamay ang tinapay. - This loaf of bread is small.

Other similar sentences:

hiligaynon-sprache english Autor
Gamay ang tinapay. This loaf of bread is small. gone2bacolod
Ayanna ti tinapay? Where's the bread? erikspen
Nasaan ang tinapay? Where's the bread? erikspen
Ang tinapay ay gawa sa trigo. Bread is made from wheat. blay_paul
Ang lalaki ay kumakain ng tinapay. The boy eats bread. marloncori
Gusto ko ang amoy ng bagong tinapay. I like the smell of fresh bread. Scott