von nach

Kažkas parašė savo vardą ant sienos.

Kažkas parašė savo vardą ant sienos. - Somebody wrote my name on the wall.

Other similar sentences:

litauisch english Autor
Kažkas parašė savo vardą ant sienos. Somebody wrote my name on the wall. fanty
Ji pamatė mano vardą užrašytą ant sienos. She saw my name written on the wall. fanty
Jis išgirdo kaip kažkas pasakė jo vardą. He heard somebody say his name. fanty
Pasakyk man savo vardą. Tell me your name. CK
Parašyk savo vardą didelėm raidėm. Write your name in capitals. CK
Parašykite savo vardą didelėmis raidėmis. Write your name in capitals. CK
Ji stovi už sienos. He's standing behind the wall. fanty