von nach

Kitap sende barmy?

Kitap sende barmy? - Do you have the book?

Other similar sentences:

turkmenisch english Autor
Kitap sende barmy? Do you have the book? irish
Sende bu yeni kitap var mı? Do you have this new book? sysko
Seniň kagyzyň barmy? Do you have paper? FeuDRenais
Seniň pişigiň barmy? Do you have a cat? CK
Seniň otluçöpüň barmy? Do you have a match? CK
Kitap ve kalem nerede? Kitap masanın üzerinde, kalemse pencere kenarında. Where are the book and pencil? The book's on the table, and the pencil's on the windowsill. FeuDRenais
Amcam dün bana bir kitap verdi. İşte o kitap. My uncle gave me a book yesterday. Here is the book. furoraceltica
"Lütfen bana bir kitap alır mısın?" "Ne tür bir kitap?" "Could you please buy me a book?" "What kind of book?" CK
Hangisi daha kolay, bu kitap mı ya da şu kitap mı? Which is easier, this book or that book? CK
Bu kitap o kitap kadar ağır değildir. This book isn't as heavy as that book. CK
Bu kitap o kitap kadar ilginç değil. This book isn't as interesting as that book. CK
Amcam dün bana bir kitap verdi. Kitap bu. My uncle gave me a book yesterday. This is the book. CM
O kütüphaneden bir kitap ödünç almak istiyorum fakat onlar sadece üyelere ödünç kitap veriyorlar. I want to borrow a book from that library, but they only lend books to members. JFMorais
Bu kitap o kitap kadar ilginç. This book is as interesting as that book. Eldad
Kitabım sende mi? Do you have my book? CK
Sende kaç tane var? How many do you have? CK