von nach

Kon ta bai?

Kon ta bai?

Other similar sentences:

papiamento english Autor