von nach

Modagan nang mga tawhana.

Modagan nang mga tawhana. - Those particular persons will run.

Other similar sentences:

cebuano english Autor
Modagan nang mga tawhana. Those particular persons will run. Josefwintzent
Modagan nang tawhana. That particular person will run. Josefwintzent
Modagan tong mga tawhana. Those particular persons would run. Josefwintzent
Modagan tong tawhana. That particular person would run. Josefwintzent
Modagan ning tawhana. This person particular person will run. Josefwintzent
Modagan nang mga tawo. Those men will run. Josefwintzent
Modagan nang tawo. That person will run. Josefwintzent
Modagang ning mga tawhana. These particular persons will run. Josefwintzent
Tapos nang linisin ng katulong ang kwarto nang pumasok sa loob si Carol. The maid had already cleaned the room when Carol walked in. CN
Kailangan kong umuwi nang maaga nang kaunti ngayon. I need to go home a little early today. FeuDRenais
Muntik nang masagasaan ang batang iyon nang umatras ang trak. That kid was almost run over when the truck backed up. Zifre
Nang parinig ko ang kantang iyon, isip ko ang lugar nang ako'y pinanganak. When I hear that song, I think about the place where I grew up. CK
Dadating siya nang alas otso nang pinakahuli. He will arrive by eight at the latest. CK
Tapos ko nang gawin ang lahat ng aking takdang-aralin at nais kong magpahinga nang saglit. I have done all of my homework and I'd like to take a short break. Hellerick
Ang tren na aking sinakyan ay umalis sa Kyoto nang alas seis, at dumating sa Tokyo nang alas nwebe. My train left Kyoto at six, and arrived in Tokyo at nine. CK