von nach

Nie powinieneś być dzisiaj w szkole?

Nie powinieneś być dzisiaj w szkole? - Shouldn't you be at school today?

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Nie powinieneś być dzisiaj w szkole? Shouldn't you be at school today? CM
Jak było dzisiaj w szkole? How was school today? Spamster
Powinieneś teraz pracować, powinieneś wrócić do swojej maszyny. You should work now, you should go back to your machine. FiRez
Nudzę się w szkole. School bores me. Hybrid
Nie jesteśmy już w szkole. We're not in school anymore. CK
Od pięciu dni nie ma jej w szkole. She's been absent from school for five days. CK
Ona pracuje w szkole. She works at the school.
Co robisz po szkole? What do you do after school? CM
Jak ci idzie w szkole? How's it going at school? CK
Byłam w szkole. I was at school. CK
Byłem w szkole. I was at school. CK