von nach

talagang gusto niya ang siyensiyang piksiyon.

talagang gusto niya ang siyensiyang piksiyon. - He really likes science fiction.

Other similar sentences:

tagalog english Autor
Talagang gusto niya ang siyensiyang piksiyon. He really likes science fiction. CK
Gusto niya ang siyensiyang piksiyon. He likes science fiction. CK
Mahal niya ang siyensiyang piksiyon. He loves science fiction. CK
Mas gusto ko ang siyensiyang piksiyon. I like science fiction better. CK
Gusto ni Tomas ang siyensiyang piksiyon. Tom likes science fiction. CK
Gusto mo ba ng mga pelikulang siyensiyang piksiyon? Do you like science fiction movies? CK
Mahal ni Tomas ang siyensiyang piksiyon. Tom loves science fiction. CK
Panatiko siya ng siyensiyang piksiyon. He's a science fiction fanatic. erikspen
Sino ang paborito mong manunulat ng siyensiyang piksiyon? Who's your favorite science fiction writer? CK
Sabi niya'y gusto niya ng mga bulaklak. She says that she likes flowers. CK
Talagang ginagalit niya ako. He really makes me angry. CK
Ang mga leksiyon niya ay talagang nakakayamot. His lectures are terribly boring. CK
Gusto mo talagang maalaman? Do you really want to know? Spamster