von nach

Ten unha boa fin de semana.

Ten unha boa fin de semana. - I had a tooth extraction a week ago.

Other similar sentences:

galicisch english Autor
Fai unha semana tiven unha extracción do dente. I had a tooth extraction a week ago. mervert1
Ten unha boa fin de semana. Have a nice weekend. CK
¿Non che din 10.000 iens hai unha semana? Didn't I give you 10,000 yen a week ago? CK
Unha semana ten sete días. A week has seven days. Eldad
Cristobal Colón pediu que se lle adicara unha "Semana de Colón" enteira para celebrar a súa gloria, pero ao final só obtivo un día e só en América. Christopher Columbus demanded that an entire "Columbus Week" be set aside to celebrate his glory, but in the end only got a day, and only in America. FeuDRenais
Cristobal Colón pediu que se lle adicara unha "Semana de Colón" enteira para celebrar a súa gloria, pero ao final só obtivo un día e só nos Estados Unidos. Christopher Columbus demanded that an entire "Columbus Week" be set aside to celebrate his glory, but in the end only got a day, and only in America. FeuDRenais
Hai condicións baixo as cales romper unha promesa ou dicir unha mentira é aceptable. There are conditions under which breaking a promise or telling a lie are acceptable. darinmex