von nach

Tomův dům byl poničen povodní.

Tomův dům byl poničen povodní. - Tom's house was damaged by the flood.

Other similar sentences:

tschechisch english Autor
Tomův dům byl poničen povodní. Tom's house was damaged by the flood. CK
Ty jsi Tomův kamarád, že? You're a friend of Tom's, aren't you? CK
Tomův dům vyhořel. Tom's house burned down. CK
Neznám Tomův věk. I don't know Tom's age. AlanF_US
Zaplatím za Tomův lístek. I'll pay for Tom's ticket. CK
Tomův pes se jmenuje Cookie. Tom's dog's name is Cookie. CK
Tomův hněv opadl. Tom's anger faded. CK
Tomův plán nezněl hloupě. Tom's plan didn't sound stupid. CK
Jak jsi došel k tomu, že jsi Tomův manažer? How did you end up being Tom's manager? CK
Omylem jsem si vzal Tomův deštník. I took Tom's umbrella by mistake. CK
Tomův advokát řekl, že nemohl Toma posadit na svědeckou lavici. Tom's lawyer said that he couldn't put Tom on the stand. CK
Když si Tom vzal Sorayu, její otec se zamiloval do Tomovy dcery a oženil se s ní, takže manžel Tomovy dcery je Tomův tchán a Tom teď tvrdí, že je svůj vlastní dědeček. When Tom married Soraya, her father fell in love with and married Tom's daughter; so Tom's daughter's husband is Tom's father-in-law; and Tom now claims he's his own grandfather. halfb1t

Wörterbücher

Russisch Deutsch

Anzeigen