von nach

Tomowi było zimno.

Tomowi było zimno. - Tom felt cold.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Tomowi było zimno. Tom felt cold. CK
To było miłe z twojej strony, że pomogłeś Tomowi zrobić to, co trzeba było. It was nice of you to help Tom do what needed to be done. CK
Ależ było zimno! It was freezing! blay_paul
Czy wczoraj było zimno? Was it cold yesterday? CK
Było tak zimno, że aż drżał. It was so cold that he was shivering. CK
Wczoraj było okropnie zimno. It was terribly cold yesterday. CK
Było zimno, więc podłożyliśmy ogień. It was cold, so we lit a fire. CK
Było tak zimno, że bolały mnie uszy. It was so cold my ears hurt. blay_paul
W czwartek było naprawdę zimno, czyż nie? Tuesday was certainly cold. blay_paul