von nach

Trugarez, ma breudeur.

Trugarez, ma breudeur. - Thanks, brothers.

Other similar sentences:

bretonisch english Autor
Trugarez, ma breudeur. Thanks, brothers. emilykamalei
Ket, trugarez. No, thanks. aliene
Trugarez dit ! Thank you! sysko
Trugarez. Thanks. nava
Trugarez ! Thanks! CK
Trugarez, Yukina. Thanks, Yukina. CN