von nach

Tu neturėtum eiti.

Tu neturėtum eiti. - You shouldn't go.

Other similar sentences:

litauisch english Autor
Tu neturėtum eiti. You shouldn't go. CK
Tie kurie nenori eiti, neturi eiti. Those who don't want to go, don't need to go. CK
Tu neturėtum juo pasitikėti. You should not trust him. CK
Neturėtum čia laukti. You shouldn't wait here. CK
Leisk man pasakyti kodėl tu neturėtum čia būti. Let me tell you why you shouldn't be here. CK
Neturėtum sakyti tokio dalyko kai vaikai yra šalia. You shouldn't say that kind of thing when children are around. CK
Neturėtum sakyti tokio dalyko prie vaikų. You shouldn't say that kind of thing when children are around. CK
Neturėtum kalbėti apie žmones jiems už nugarų. You shouldn't talk about people behind their backs. CK
Neturėtum be leidimo skaityti kitų žmonių asmeninių laiškų. You shouldn't read other people's private letters without permission. wma
Metas eiti. It's time to go. CK
Jis nežinojo kur eiti. He did not know where to go. CK
Aš apsisprendžiau ten eiti. I made up my mind to go there. CK
Jie gali eiti. They may go. CK
Aš nežinau kur eiti. I don't know where to go. CK
Jis turės ten eiti. He will have to go there. CK
Aš turėčiau eiti. I should go. weihaiping
Aš ketinu eiti. I'm going to go. axcutul
Tu neturi ten eiti. You don't have to go there. CK